Åsane

Beliggenhet: Åsamyrane 165

Type: Lager

Eier: AOGE eier 33 % av Spillan Eiendom AS som igjen eier 100 % av eiendommene

Eiendommen benyttes i dag av Telenor, hvor de har tekniske installasjoner og lager.

Bygget vil fremover i større grad benyttes som et lager/minilager, med mulighet til også lagring av containere, hengere og biler på utsiden av bygget.

Kontaktperson:
Anders Grevstad

+47 916 65 469
anders@aogeiendom.no