Sandviksbodene

Beliggenhet: Sandviksbodene 77 A og 78

Type: Kontor

Eier: AOGE eier 50 % av Trapez Eiendom AS som igjen eier 100 % av eiendommene

Eiendommen består av to boder.

“Grønlandsboden” (Sandviksbodene 78 A) kan dateres tilbake til ca. år 1720.

Sandviksbodene 77 A er et nytt bygg som stod ferdig i 2013. Det er en eksteriørmessig kopi av det opprinnelige bygget og med historisk fotavtrykk av tidligere bygg.

Byggene ligger idyllisk til mot Byfjorden i Sandviken og har fasiliteter som parkering, heis, varmegjenvinning og kjøling, snøsmelting og kantine. 

Kontaktperson:
Espen Grevstad

+47 965 03 101
espen@aogeiendom.no