Skjold

Beliggenhet: Tors veg 2 G

Type: Lager

Eier: AOGE eier 33 % av Spillan Eiendom AS  som igjen eier 100 % av bygget

Bygget benyttes i dag av Telenor, i kombinasjon av teknisk installasjon og lager.

Kontaktperson:
Anders Grevstad

+47 916 65 469
anders@aogeiendom.no