Eidsvågneset Park

Beliggenhet: Eidsvågneset Park 21 og 23

Type: Bolig 

Med beliggenhet ytterst på Eidsvågsneset er det bygget 15 eksklusive leiligheter. Boligene har en gjennomgående høy standard. Alle leilighetene er av forskjellige størrelser og utforming, og alle har livsløpsstandard.

Alle leilighetene har store balkonger med utsyn fra syd og nord.

 

 

 

Kontaktperson:
Anders Grevstad

+47 916 65 469
anders@aogeiendom.no